loader image
REGULAMIN 

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKU LETNISKOWEGO W OŚRODKU „SEVEN“

 1. Goście przebywający w domku letniskowym i na terenie nieruchomości, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są osoby zgłoszone wynajmującemu
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry,(w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.
 5. Aby dokonać pełnej rezerwacji należy wybrać termin planowanego przyjazdu, zaznaczyć liczbę osób, opłacić rezerwację.
 6. Rezerwacja jest potwierdzona w momencie opłacenia zadatku. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty wyboru terminu planowanego przyjazdu. Całość rezerwacji należy opłacić najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym przyjazdem
 7. W przypadku rezygnacji z wynajmu domku po terminie 30 dni od daty planowanego przyjazdu zadatek przepada w 100%
 8. W okresie wysokiego sezonu (od 2 lipca do 28 sierpnia) dozwolona rezerwacja to minimum 1 tydzień. Poza wyznaczonym okresem rezerwacja domku na minimum 3 dni.
 9. Obowiązuje kaucja w wysokości 400 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, rozliczoną wg pobieranych opłat za energie elektryczną, sprzątanie, uszkodzenia- wg indywidualnego uzgodnienia.
 10. Domek jest przekazywany Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela lub pełnomocnika. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 12. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy  Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg obowiązujących cen usług, lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 13. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 14. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-8:00
 15. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku
 16. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody na terenie objektu, właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 17. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, na terenie nieruchomości tylko w miejscach wyznaczonych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Za rozrzucanie niedopałków pobierana będzie dodatkowa opłata 200 zł
 18. Ze względu na częściowo drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 19. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajduje się gaśnica ppoż. I jak się ją użytkuje.
 20. Właściciel zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu obiektu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom.
 21. Za dewastację domku, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje Gości od momentu przekazanie domku do momentu wykwaterowania.
 24. Na okres wyjazdu-pobytu zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie. Najpełniejszej informacji na ten temat udzielą Państwu firmy ubezpieczające turystów.
 25. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego rekreacyjnego pobytu, firma nie ponosi odpowiedzialności.
 26. Klienci korzystający z domków zobowiązani są do wykonania sprzątania końcowego ,Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku

Życzymy przyjemnego wypoczynku

KONTAKT

menu