Uzdrowisko w Dąbkach
W 2007 roku, Rozporządzeniem Rady Ministrów (z dnia 28 września 2007r w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki) został nadany Dąbkom status uzdrowiska. Granice obszaru uzdrowiska Dąbki objęły sołectwa: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.


Dla uzdrowiska ustalono następujące kierunki lecznicze: